Board of Directors

(As of October 21, 2013)

Board Directors

Chairman & CEO Masayoshi Son
Senior Executive Vice President & COO Ken Miyauchi
Executive Vice President, Board Director & CTO Junichi Miyakawa
Executive Vice President, Board Director & CFO Kazuhiko Fujihara
Executive Vice President, Board Director Shuichi Kukita
Jun Shinba
Yasuyuki Imai
Board Director Yoshimitsu Goto

Auditors

Auditor Junichi Kasahara*
Yoshihito Katagai
Kazuhiko Imai*
Akira Matsuyama
[Note]
  • *External Auditor under Japanese Corporate Law

Senior Vice Presidents

Senior Vice President Seiji Goto
Hiroaki Kitano
Fumihiro Aono
Hideyuki Tsukuda
Junji Tokunaga
Atsushi Taira
Senior Vice President, CISO Amane Kito
Senior Vice President Yoshiaki Sakuma