ETISALAT (アラブ首長国連邦/United Arab Emirates)
都市 City
アジマン
アブダビ
シャルジャ
ドバイ
ラス・アル・ハイマ
Ajman
Abu Dhabi
Sharjah
Dubai
Ras Al Khaimah